El poder de les representacions mentals (1)

Tot allò que aprenem, sigui el tipus de coneixement que sigui, s’emmagatzema a la memòria, en el nostre cervell. Hi ha diferents tipus de memòria, localitzades en diferents àrees del cervell, segons la modalitat de la informació a codificar i registrar. Així, per exemple, la informació verbal, motriu o visual s’emmagatzemarà en àrees diferents a través de complexes xarxes de neurones connectades entre si. És important tenir present que, per tant, qualsevol coneixement de caire multimodal o multisensorial exigirà múltiples registres de memòria simultanis en diferents àrees del cervell. Per exemple, agafar al vol una pilota, requerirà, com a mínim, la participació de la memòria visual i motriu; en el cas de la música, tocar una simple sèrie de sons amb un instrument incrementarà notablement el nombre de memòries participants (motriu, auditiva, visual, tàctil, lògica-verbal, emocional, etc.).

Podem denominar representacions mentals a aquestes codificacions de memòria en el nostre cervell. A través de les representacions mentals, construïm una imatge interna d’aquelles realitats amb les quals interactuem cognitivament. No són reflexos passius i fidels de la realitat, són construccions dutes a terme a partir de la nostra capacitat prèvia de codificar i simbolitzar la informació (d’aquí el constructivisme com a paradigma epistemològic i la gran dificultat en establir criteris d’objectivitat i veritat).

Una de les claus essencials de tot aprenentatge és, sens dubte, desxifrar i entendre com es construeixen les representacions mentals que el conformen. Donat que, com hem dit, cada dimensió d’una conducta o coneixement necessita la seva pròpia representació mental específica, ens trobem davant dues exigències bàsiques, en aquest sentit: entendre com es representa mentalment cada una d’aquestes dimensions o modalitats i, no menys important, saber com es coordinen entre si cada una d’aquestes representacions.

L’objectiu metodològic i didàctic de tota pedagogia hauria de ser, per tant, explicar a nivell neurocognitiu el què, el com i el per què de les representacions mentals que conformen tot aprenentatge:

 • El què ens aclareix quin tipus d’informació necessitem representar en el nostre cervell, quin tipus de coneixements conforma i com estan constituïts a nivell de modalitats.
 • El com ens aclareix la manera com construïm cada una d’aquestes diferents representacions mentals, la via a través de la qual el cervell acaba incorporant cada coneixement a cada àrea cerebral corresponent i com aconsegueix coordinar-los entre si amb precisió. En definitiva, com aprenem.
 • El per què ens aporta la clarividència científica de la coherència i efectivitat d’aquestes pràctiques pedagògiques. Per tal, d’evitar la inèrcia de pràctiques inspirades en simples intuïcions o suposicions, cal poder argumentar i justificar per què creiem que una manera d’aprendre és més efectiva i vàlida que una altra.

I, no menys important, aquests interrogants metodològics i didàctics han de respondre a una pregunta d’ordre superior: per a què aprenen tot això? És a dir, revisar a nivell educatiu el sentit i utilitat dels aprenentatges i, sobretot, la manera d’adquirir-los. Aprenem per a desenvolupar-nos personalment i aquest desenvolupament no el conformen, només, els continguts adquirits sinó, sobretot, com els hem adquirit. Hi ha aprenentatges forçats, violents, irrespectuosos amb l’aprenent, que el posicionen com un simple receptor passiu; hi ha altres aprenentatges conscients, que conviden a l’aprenent a considerar el seu rol en el propi aprenentatge, a respectar-se a si mateix, a considerar la qualitat del propi procés d’aprenentatge com a indicador de la seva actitud davant la vida i del saber.

Podem afirmar, sense por a exagerar, que conèixer a fons el concepte de les representacions mentals i la seva aplicació a l’aprenentatge musical pot ajudar a bastir els fonaments d’una visió científica de com aprenem música.

>>>> El poder de les representacions mentals (2)

© Marià Gràcia

© Marià Gràcia

Músic & Psicòleg

Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook
Share on print

Cursos, formació permanent, xerrades

 • Xerrades divulgatives

 • Cursos de diversa durada:

  • Breus (un matí o una tarda)

  • Mitjana durada (un dia matí i tarda)

  • Durada variada (diverses sessions a acordar en funció de la temàtica)

 • Diversos formats:

  • Tot el claustre

  • Per departaments o àrees

  • Grups reduïts de professorat

  • Equips directius

 • També adreçats a l’alumnat

  • Només alumnes

  • Alumnes i professorat

  • Diverses mides de grups en funció de la temàtica

Atenció individualitzada

 • Músics professionals:

  • Plena discreció i confidencialitat.

  • Suport en situacions d’estrès, ansietat o rendiment professional.

  • Informació i suport sobre alt rendiment.

  • Benestar personal i professional.

 • Estudiants:

  • Plena discreció i confidencialitat.

  • Orientació acadèmica, opcions de futur, dubtes sobre opcions de professionalització.

  • Identificació i/o diagnòstic en situacions excepcionals:

   • Altes capacitats

   • Problemes d’ansietat o de concentració

   • Problemes de motivació o de rendiment

 • Assessoraments a famílies:

  • Avaluació psicològica

   • Intel·ligència

   • Personalitat

   • Dificultats d’aprenentatge

  • Orientació acadèmica

  • Suport en situacions problemàtiques

   • Relació amb companys o professors

   • Problemes de conducta

   • Baixa motivació i baix rendiment

Assessorament a centres educatius

 • Totes les etapes educatives (elemental, professional o superior)

 • També centres d’ensenyament general (primària i secundària)

 • Atenció a nivell de centre, departaments o professorat.

 

 • Avaluació psicopedagògica:

  • Grups i alumnes individuals

  • Detecció d’altes capacitats

  • Intel·ligència, aptituds escolars, TDAH, dislèxia, etc.

 • Orientació escolar:

  • Canvis d’etapa

  • Itineraris professionals

 • Dificultats d’aprenentatge:

  • Assessorament al professorat

  • Orientació i atenció a alumnes i famílies

 • Consultes de casos concrets

  • Dinàmiques de grup

  • Problemes de comportament

 • Formació permanent