Cursos

La classificació dels cursos segons la seva durada és aproximativa.

En funció de les necessitats i demandes particulars es pot ajustar la durada,
així com combinar diverses temàtiques en un sol curs.

Importància i entrenament de l'atenció en la música

L’atenció és un dels processos cognitius més determinants en realitzar qualsevol tipus d’activitat. Comprendre com funciona l’atenció, ens pot permetre optimitzar el seu ús i, també, pot ajudar-nos a entrenar-la de manera eficient.

Per a tot músic −i, especialment, per a tot professor de música− pot resultar de gran utilitat conèixer les principals característiques de l’atenció i com potenciar-ne el seu aprenentatge.

Com pensa el meu alumne i com puc ajudar-lo a aprendre millor?

En la música, les diferències individuals adquireixen un pes determinant. Saber observar i comprendre les principals característiques cognitives i de personalitat de cada alumne pot ajudar a adaptar l’aprenentatge a les necessitats de cada un d’ells.

Aquest curs pretén proporcionar eines al professorat per tal de poder identificar diferents tipologies d’alumnat i quins estils d’aprenentatge els són més adequats.

Noves perspectives en didàctica del llenguatge musical des de la psicologia de la música.

Més enllà de modes pedagògiques i canvis de model educatiu, i més enllà de canvis curriculars, el llenguatge musical és una realitat ineludible en l’aprenentatge musical. 

Aquest curs revisa la funció del llenguatge musical en l’aprenentatge musical des de la perspectiva de la psicologia de la música. S’ofereix una lectura actualitzada de la seva metodologia i didàctica així com recursos per facilitar-ne un aprenentatge més eficient i motivador per als alumnes.

Altes capacitats i música

Els centres d’ensenyament musical solen presentar una concentració més elevada d’alumnes amb altes capacitats que els d’ensenyament general. Saber identificar i atendre les necessitats d’aquest alumnat no sempre resulta una tasca fàcil, però esdevé essencial per tal de poder-los acompanyar adequadament, tant emocionalment com intel·lectualment.

Aquest curs pretén aprofundir el fenomen de les altes capacitats per tal de desenvolupar recursos i estratègies per atendre els diferents perfils d’altes capacitats, especialment en els estudis musicals.

L'experiència emocional d'aprendre i ensenyar música

Epistemologia per a músics